Παρασκευή, 6 Μαρτίου 2009

The WalkpodThis is the new portable music gadget!
The Walkpod!!
It's an ipod, radio and a walkman!

Uhmm.. no! someone made it up and i found it kinda smart. Innit?! I've not got a clue who might have thought it.
I found it here by the way.

Δεν υπάρχουν σχόλια: