Σάββατο, 6 Σεπτεμβρίου 2008

R.I.P. Black Moses (20.08.1942 - 10.08.2008)

Δεν υπάρχουν σχόλια: