Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου 2008

This is...

..what i want for Christmas!

teach me a lesson

Probably the most interesting gadget i've seen in the past 6 months.
Price ₤6.
Available for online purchase here.
I'll have it by December for sure.
Use it wisely!

Have a nice day you kinky fuckers!

Δεν υπάρχουν σχόλια: